.: ملودی جون تا این لحظه ، 6 سال و 2 ماه و 5 روز سن دارد :.