.: ملودی جون تا این لحظه ، 6 سال و 7 ماه و 21 روز سن دارد :.