.: ملودی جون تا این لحظه ، 6 سال و 5 ماه و 29 روز سن دارد :.