17 فروردین سیرک ایران - پرتغال

 

 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی 

آن زمان ها که

پدر تنها قهرمان بود

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد 

بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ... 

بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند

تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند

تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود 

و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 2 دی 1394 | 18:09 | نویسنده : مامی نسیم❀◕ ‿ ◕❀ |

عشقم صبح 17 فروردین ناهید جون و مامان پوری رفتن و برای اینکه سرگرم باشی بلیط سیرک گرفتیم و رفتیم و خیلی ذوق کردی

 

فدای تعجبت

 

 

 

 

 

 

 
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 21 فروردين 1396 | 22:38 | نویسنده : مامی نسیم❀◕ ‿ ◕❀ |